...že sme nad mieru, nad (svoju) silu boli preťažení,
    takže sme si zúfali aj nad životom.

2. Kor. 1,8

O mojom vzdelaní :

Vysokoškolské magisterské štúdium som ukončila v odbore Sociálna práca so zameraním na psychologickú starostlivosť o človeka

Ukončené psychoterapeutické vzdelanie mám v systemickej psychoterapii o ktorej nájdete viac informácii tu : http://www.isz.sk/pristup.htm

Absolvovala som aj :

  • Výcvik v psychotraulatológii a EMDR - úroveň I a II
  • výcvik - The Gear Box podľa Hélène Dellucci: Štruktúra rýchlostných stupňov (Ako prispôsobiť EMDR pre psychoterapiu ľudí s komplexnou traumou a disociatívnymi poruchami)
  • workshop EMDR s deťmi so Silke Mehler - 3 dni
  • Kurz - Jacobsonpva progresívna svalová relaxácia - 2 dni
  • Výcvik v krízovej intervencii – 200 hod
  • Prípravu sociálneho poradcu - 160 hod
  • Systematické vzdelávanie pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby zamerané na ich kvalitu – 92 hod
  • Manažment v dobrovoľníctve – 140 hod
  • Hospice palliative care study seminar in Britain – 20 dní
  • Neverbálne techniky a psychogymnastiku – 5 dní
Madla Rjabininová
podpis