...že sme nad mieru, nad (svoju) silu boli preťažení,
    takže sme si zúfali aj nad životom.

2. Kor. 1,8

Narodila som sa v r. 1965.
V r. 1984 som ukončila Strednú zdravotnícku školu, odbor diétna sestra.

Po škole som pracovala v domove dôchodcov, v ústavoch pre mentálne postihnutých a v škôlke – vždy som mala na starosti stravu.

Som rada, že viem o dietológii, o zdravom stravovaní a že viem variť. Už viac ako 25 rokov som vegetariánka .

Po r. 1989 - keď sa mnohé z toho čo sme si nevedeli ani predstaviť začalo diať – sme si s manželom otvorili jedno z prvých súkromných kníhkupectiev na Slovensku (viac na www.podvrskom.sk).

Popri tom som robila ako dobrovoľníčka v Stredisku pre pomoc tehotným ženám v kríze – naposledy ako výkonná riaditeľka a v klube náhradných rodičov o.z. Návrat v Nitre.

V r. 1998 po osobnej skúsenosti pri sprevádzaní onkologicky chorej krstnej dcéry Bernadetky som pocítila veľkú túžbu spraviť zmenu v starostlivosti o nevyliečiteľne chorých pacientov. Stála som pri zrode hospicovej a paliatívnej starostlivosti na Slovensku, budovala som v Nitre Hospic u Bernadetky – dom pokoja a zmieru, poskytovala domácu hospicovú starostlivosť, navštevovala chorých v nemocnici atď.

Po ukončení práce v hospicovej starostlivosti som si dokončila vysokoškolské vzdelanie a spravila som si dlhodobý výcvik v systemickej psychoterapii. Ako psychoterapeutka som získala certifikát na vykonávanie pracovnej činnosti psychoterapie a som zapísaná v zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Užšiu špecializáciu mám na prácu s traumou - som terapeutka certifikovaná s európskym certifikátom EMDR Practitioner.

Som veriaca. V 16 rokoch som konvertovala, dala som sa pokrstiť a vstúpila som do katolíckej cirkvi. Dodnes v nej som, ale duchovne mi je najbližší zbor kaplnka cirkvi bratskej v Bratislave. Neviem ako vyjadriť to, že beriem Boha vo svojom živote vážne (aj radostne), ale myslím si o sebe že som tolerantná aj k iným názorom a svoje názory v terapii nepodsúvam. Ak je pre Vás viera v Boha dôležitá, možno toto môže byť pre vás užitočná informácia. Ak máte inú, alebo žiadnu vieru, bola by som rada, aby to, že na tom nie sme “rovnako” nebolo prekážkou – berte to prosím ako prejav mojej úprimnosti – aj v terapii hrám s “odkrytými kartami”.

Madla Rjabininová
podpis